Elmélyülni vágyók számára rövid bibliográfia

 

Heltai Erzsébet – Tarjányi József (1999): A szociológiai interjú készítése. Adatfelvétel módszertan, Bp. Tárki http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/html/a509.html
 

Kvale, Steinar (2005): Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Bp. Jószöveg Kiadó
 

Mason, Jennifer (2005): Kvalitatív kutatás. Bp. Jószöveg Kiadó, 47-75 oldal
 

Niedermüller Péter (1988): Élettörténet és életrajzi elbeszélés. Ethnograpia. XCIX. évf. 3-4. szám 376-389
 

Seidman, Irving (2002): Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. Bp. Műszaki Kiadó
 

Solt Otília (1998): Interjúzni muszáj. In: Uő: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I. Beszélő, Bp. (kézirat) www.vanesely.hu/elte/ajanlott_Solt_Ottilia_Interjuzni_muszaly.doc
 

 
 
 
 

Támogató:

Szulofold Alap logo

Szervező:

logo integratio alapitvany